EFITEKNA HA DESENVOLPUPAT UNA APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS QUE PERMET ASSISTIR A L’ENGINYER EN EL DISSENY DE PLANTES I PROCESSOS DE COGENERACIÓ I DE GENERACIÓ ELÈCTRICA

software_int

software_icon_1Aquesta eina permet calcular fàcilment propietats termodinàmiques de fluids com aigua/vapor, mescles de gasos (combustibles, gasos de combustió, …) i aire humit

software_icon_2Igualment permet realitzar ràpidament i de forma precisa el balanç energètic d’equips habituals en les plantes de generació d’energia elèctrica, tals com turbines de vapor, calderes de recuperació, desgasificadors, intercanviadors de calor, torres de refrigeració, …

software_icon_3Aquesta aplicació està en continu desenvolupament i se li van afegint noves funcionalitats. Entri a appstore per a aconseguir-la gratuïtament.

 

 

 • Pantalla 1       

 • Pantalla 2        

 • Pantalla 3         

 • Pantalla 4         

 • Pantalla 5       

 •        

 •        

 •        

 •        

 •        

 •        

 •        

 

 

efitekna_software_barra_2

DADES DE CONTACTE

EFITEKNA CONSULTORIA S.L.
Passatge La Pau 10 bis, entr. 1a
08002 Barcelona Spain
Tel: +34 932 692 733

CONTACTA AMB NOSALTRES