• Home
  • EFITEKNA fou creada al 2008 amb la missió d’idear, crear i subministrar solucions energètiques d’alta eficiència als nostres clients. La nostra finalitat és millorar el benestar de les persones i preservar el medi ambient mitjançant la nostra activitat.

    La nostra vocació és treballar amb passió, compromís, qualitat i integritat per afermar relacions a llarg termini basades en la confiança dels nostres clients.

    El seu fundador Maurici Cruzate es dedica des de 1996 al món de l’eficiència i al negoci energètic. La seva experiència en aquests 18 anys ha estat molt amplia, havent participat en l’execució de més de 150 projectes energètics a Europa, Sud-Amèrica, Orient Pròxim, Orient Mitjà i Oceania.

    EFITEKNA està ubicada a Barcelona, ciutat des d’on atenem projectes per tot el món.
  • EFITEKNA ofereix als seus clients una gestió integral dels seus projectes energètics. Gràcies a l’ampli coneixement de l’àmbit energètic nacional i internacional, EFITEKNA aporta la visió global i el compromís necessaris per aconseguir l’èxit dels projectes i dels seus clients. Des de la seva creació EFITEKNA ha desenvolupat la seva activitat en el sector energètic. Amb la base d’una alta especialització en el món de la cogeneració i de la valorització energètica de residus i biomassa, l’activitat de la companyia ha evolucionat de la mà dels seus clients cap a altres activitats energètiques paral·leles i relacionades. L’activitat de la companyia inclou els següents camps de coneixement: Cogeneració, Valorització de biomassa i biogàs, Valorització de residus industrials, Valorització de residus urbans, Projectes de climatització urbana (District Heating&Cooling), Auditoria de costos energètics en processos industrials, Plantes hidroelèctriquesi Desenvolupament de software tècnic especialitzat

DADES DE CONTACTE

EFITEKNA CONSULTORIA S.L.
Passatge La Pau 10 bis, entr. 1a
08002 Barcelona Spain
Tel: +34 932 692 733

CONTACTA AMB NOSALTRES